PIENIĄDZE ONLINE

Kredyty, konta, lokaty, karty, ubezpieczenia - zamów przez internet!


 

Skorzystaj z promocji i zyskaj 300 zł zwrotu (50 zł x 6) 
Wystarczy, w każdym z sześciu miesięcy:

 

zalogować się minimum raz do aplikacji mobilnej

zapewnić minimum 1 000 zł jednorazowego wpływu na rachunek

wykonać transakcję kartą / BLIK-iem łącznie za minimum 250 zł

Do promocji można przystąpić od 20.04.2017 do 31.05.2017 r. Promocja trwa od 20.04.2017 do 31.01.2018 r. Szczegóły w regulaminie

Otwórz konto w najlepszym mobilnym banku

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie
 rachunku

za wypłaty kartą od 100zł z bankomatów Planet Cash, BZ WBK i Euronet

za przelewy internetowe w złotówkach

0

0/4

0

za BLIK: płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów

za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu lub 4 zł1

za potwierdzenie operacji kodem SMS

 

 Polecaj mBank i zyskaj do 100 zł  

 Twój znajomy może otrzymać 50 zł, jeśli otworzy konto w promocji*

Jak założyć eKonto Standard w promocji?  Otwórz eKonto przez internet i ...

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
1 Opłata za kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji na dowolną kwotę miesięcznie. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową do konta wynosi 4 zł. Bezpłatne wypłaty od 100 zł z bankomatów sieci Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A. w Polsce w przypadku eKonta z taryfą standard i bezpłatne wypłaty od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce w przypadku eKonta z taryfa plus. Prowizja za wypłaty kartą gotówki poniżej 100 zł z bankomatów Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A wynosi 1,30 zł. Brak opłat za krajowe przelewy zewnętrzne przez internet w złotówkach. Bezpłatne prowadzenie konta w przypadku eKonta z taryfą standard. Opłata za prowadzenie eKonta z taryfą plus wynosi 5 zł lub 0 zł przy wpływie min. 1000 zł w miesiącu.
Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, dostępnych na stronach: www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.
* Promocja „Zyskuj z eKontem - IV edycja” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 20.04.2017 do 31.05.2017 roku zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus (zwanym dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna) i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi oraz płatności telefonem BLIK. Aby otrzymać maks. zwrot 50 zł miesięcznie - 2% od płatności kartą i 2% od płatności BLIK, należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym transakcje kartą płatniczą lub BLIK-iem na łączną kwotę w wysokości min. 250 zł, nie anulować transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru, zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym wpływ na rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji oraz zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii za płatności kartą i płatności BLIK w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 300 zł. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji „Zyskuj z eKontem - IV edycja” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.mBank.pl/zyskuj-z-ekontem-IV/ oraz w placówkach mBanku.
Dodatkowo Uczestnik Promocji, któremu osoba biorąca udział w programie PolecamBank poleciła eKonto promocyjne może otrzymać 50 zł premii po spełnieniu łącznie następujących warunków: na wniosku o otwarcie eKonta promocyjnego poda numer identyfikacyjny osoby biorącej udział w programie „PolecamBank”, w okresie 60 dni od daty zawarcia umowy o prowadzenie eKonta promocyjnego dokona 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty promocyjnej, ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonano (tzw. zwrot towaru). Premia dla poleconego wypłacana jest raz, w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniono warunki do jej otrzymania.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Premia 100 zł za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 1/2017 Programu PolecamBank od 3.03.2017 r. do 31.08.2017 r. i jest wypłacana za polecenie klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto w ramach oferty standardowej mBanku lub eKonto lub/i mKonto w ramach dowolnej oferty promocyjnej mBanku obowiązującej w czasie trwania Programu, jeżeli: uczestnik Programu przystąpi do edycji 1/2017 Programu po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego na stronie www.mBank.pl oraz aktywnie korzysta ze swojego rachunku, natomiast Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku wpisując we wniosku identyfikator polecenia osoby polecającej, zawnioskuje o kartę debetową do rachunku oraz aktywnie korzysta z rachunku. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – dokona: przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub płatności albo wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej mBanku, niezwiązanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zasilenia rachunku osobistego w mBanku z rachunku w innym banku. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej wydanej do tego rachunku. Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, 5 transakcji kartą debetową wykonać musi każdy współposiadacz rachunku osobno. W przypadku rachunków wspólnych, Premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 1/2017” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.